Home page Blog GNU Linux jottings & cheatsheets (WIP) ELT (English Language Training) Film production PTEC - Presentation techniques under the eye of the camera Genesis & genealogy of French Lindy Hop (DVD documentary project) NLE (Non Linear Editing) Videos Pojedynek - The Duel (52min documentary film)ptec


language flag
PTEC - product description
language flag PTEC - Techniques de présentation sous l'oeil de la caméra
language flag PTEC - exemples de modules additionnels
language flag PTEC taster 9hrs (2x4.5)
language flag PTEC course 14hrs (2x7)
language flag PTEC - Opis Sztuk Wystąpień Publicznych pod Okiem Kamery

language flag language flag language flag language flag
Presentation Techniques under the Eye of the Camera

Kurs sztuki wystąpień publicznych pod okiem kamery - 15 godz.
o Informacje dla Kier. zasobów ludzkich

Program kursu


Zakres kursu polega na: Kurs zaleca się słuchaczom o następującym profilu:

[top]

Środki dydaktyczne


Zaleca się, aby wszyscy uczestnicy szkolenia znali język obcy na podobnym stopniu

[top]

Plan kursu


Kurs podzielony jest na dwie sesje:

[top]

Harmonogram


Sesja #1 - 3godz X 3 dni


Dzień Godziny Opis zajęć
1 1 wprowadzenie - wg formuły PTEC
    weryfikacja rzetelnego przygotowania się do kursu: YBH, Ping-Pong, Kangaroo
    wyrównanie poziomów językowych i definiowanie potrzeb szkoleniowych
    ćwiczenie: praca zespołowa wg PTEC na temat CTN SCB
     
  2 ćwiczenie: prezentacja #1 + analiza zespołowa nagranie wideo
    przewidywać ok. 8min / prezentację / osobę
    przewidywać ok. 5min / analizę / osobę
     
  3 ćwiczenie: prezentacja #1 + analiza zespołowa nagranie wideo (ciąg dalszy)
    przewidywać ok. 8min / prezentację / osobę
    przewidywać ok. 5min / analizę / osobę
     
2 4 ćwiczenie: prezentacja #1 + analiza zespołowa nagranie wideo (ciąg dalszy)
    przewidywać ok. 8min / prezentację / osobę
    przewidywać ok. 5min / analizę / osobę
     
  5 identifikacja mylnych sygnałów, braków językowych, oraz pozytywnych odruchów
    nazywanie nienamacalnego do osiągnięcia przy 2-giej prezentacji
     
  6 różne formy narracji presentation guidelines (opisujące vs. logiczne)
    przygotowanie draft (rozbicie do pojeynczych zdań & re-linking)
    ukrywanie braków języcznych links (zbogacenie słownictwo poprzez sztuczne korzystanie z synonimów)
    ćwiczenie: przygotowanie draft-a
     
3 7 opis: the Ladies and Gentlemen exercise
    ćwiczenie: komentarz materiałów wizualnych wg Ladies & Gentlemen exercise
    zalety i wady różnych formatów do prezentacji multimedialnej (Power Point, Postscript, html...)
     
  8 język ciała, zapoznanie się z i ustawienie się do kamery i światła & podejście wg packshot
    ćwiczenie: ustawienie głosu (jakość vs. ilość)
    odpowiedzi pyramidalne dla dziennikarzy
    ćwiczenie: przygotowanie odpowiedzi dla słuchaczy prezentacji i prasy
     
  9 ćwiczenie: od prezentacji do negocjacji
    checklist prezentacji #2
    podsumowanie sesji #1 - indywidualny spis pracy domowej
     

[top]

Sesja #2 - 3godz X 2 dni
Dzień Godziny Opis zajęć
4 10 sprawdzenie stopień zaawansowania prac nad prezentacją #2
    ćwiczenie: kangaroo z prezentacją #2
     
  11 ćwiczenie: próba generalna ze słuchaczami za kamerą
    ćwiczenie: pojedyncze wprowadzenia prezentacji #2 ze słuchaczami za kamerą
     
  12 prezentacja #2 + analiza wideo
    analiza własna + zespołowy feedback
     
5 13 prezentacja #2 + analiza wideo
    analiza własna + zespołowy feedback
     
  14 reinterpretacja i ponowne nagranie sekwencji celem eliminacji błędnych interpretacji prezentacji #2
    ćwiczenie: fikcyjne pytania słuchaczy do prezentacji #2
     
  15 ćwiczenie: ocena umiejętności językowych wg prezentacji 1 i 2
    antycypacja zapotrzebowań zawodowych wg prezentacji #2 - PTEC progress report
    podsumowanie sesji #2 i kursu PTEC

[top]

Kontakt