Home page Blog GNU Linux jottings & cheatsheets (WIP) ELT (English Language Training) Film production PTEC - Presentation techniques under the eye of the camera Genesis & genealogy of French Lindy Hop (DVD documentary project) NLE (Non Linear Editing) Videos Pojedynek - The Duel (52min documentary film)film production


language flag
Intentions de production (exemple de projet pour un festival de musique)
language flag Script pour la mise en scène d'un concert big band jazz
language flag Roztoczański Park Narodowy / eksplikacja scenariuszowa dokumentu Tv
language flag Roztoczański Park Narodowy / Śladami malarzy (scenariusz)
language flag Contrat de cessation de droits (personnes interviewées, artistes de spectacle...)
language flag Contrat d'intention
language flag Talents' contracts – template
language flag Feuille de route

language flag language flag language flag language flag
Roztoczański Park Narodowy
Śladami malarzy

o Eksplikacja scenariuszowa filmu przerodniczego
12.2003


Forma

[top]

Podsumowanie filmu

[top]

Narracja

[top]

Treść

[top]

Założenia edukacyjne filmu

[top]

Rozróżnienie poszczególnych ekosystemów

[top]

Zachowanie łańcucha ekosystemu

[top]

Ingerencje człowieka w imieniu ochrony środowiska

[top]

Zakładany efekt ekologiczny i rzeczowy

[top]

Ścieżka dźwiękowa

[top]